Ambitne plany, a rzeczywistość stanu dróg w Polsce

Wydaje się, że głównym celem inwestycji infrastrukturalnych w Polsce jest stworzenie zintegrowanej sieci dróg, zwłaszcza szybkiego ruchu. Wojewodowie otrzymali zadanie od rządu, aby przyjrzeć się temu problemowi w terenie i zgłaszać propozycję inwestycji, które mają być dofinansowane. Modernizacja tych ciągów komunikacyjnych pozwoli na zaspokojenie potrzeb przewozów towarów i pasażerów.

Oczywiście skróci to również czas podróży, co jednocześnie zmniejszy koszty transportowe. Radykalna poprawa stanu nawierzchni, a także rozbudowanie sieci transportowej połączy ważne ośrodki gospodarcze czy strefy ekonomiczne oraz ułatwi dostępność do wielu miast czy nawet państw. Przy okazji tych inwestycji rządzący dostrzegają potrzebę budowy obwodnic wokół miast: usprawni to komunikację oraz rozładuje ruch w centrach aglomeracji. Wzrost ilości pojazdów bowiem spowodował coraz większe korki, które utrudniają życie mieszkańcom, powoduje zagrożenie czy wydłuża czas przejazdów. W wyniku tych zabiegów ma się poprawić również poziom rozwoju gospodarczego wielu części kraju. Nareszcie dostrzegalne są autostrady, na które przeznaczane są ogromne nakłady finansowe, ponieważ przewiduje się dalszy wzrost przewozu osób i towarów.

Dynamika inwestycji drogowych

Jeśli chodzi o transport samochodowy to np. w 2015 roku ogólna długość dróg publicznych w Polsce to 419 600 km. Z tego jeśli przyjąć podział dróg ze względu na pełnione przez nie funkcje to najwięcej było dróg o nawierzchni twardej 69%. W tym też roku oddano do użytku 33,5 km dróg ekspresowych i podpisano kontrakty na realizację prawie 700 km kolejnych ekspresówek oraz autostrad. Nastawienie na tego typu drogi od 2003-2016 roku spowodowało, że ich długość wzrosła aż 4 razy.
Aczkolwiek w tym okresie 2015 był najsłabszym rokiem. W 2016 roku zbudowano 123 km, w 2017 roku 290 km, a w 2018 roku 260 km autostrad i dróg ekspresowych. Obecnie w Polsce długość wybudowanych autostrad osiągnęła 1 627,3 km. Natomiast całkowita długość dróg ekspresowych wyniosła 1 556,7 km, a całkowita długość dróg szybkiego ruchu wynosi obecnie 3 184 km.

Więcej środków na drogi lokalne

Oprócz tego w okresie 2004-2013 poprawił się wyraźnie ogólny stan dróg w Polsce. O 20% zwiększył się udział dróg o stanie dobrym, natomiast zmniejszyły się trakty o stanie niedobrym. Ponadto 2018 roku rząd obiecał 1,3 mld złotych na drogi lokalne, które w wielu częściach kraju są w opłakanym stanie, a samorządów nie stać na ich remont. Powołany ma być do tego celu specjalny Fundusz Dróg Samorządowych. Problem ten dostrzeżono już w 2008 roku kiedy stworzono Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki temu w latach 2009-2011 zmodernizowano czy też wybudowano 8,2 tysiące kilometrów tych traktów.

Zmniejszenie dystansu i rozwój gospodarczy

Niemniej w dalszym ciągu widać różnice w poziomie infrastruktury między zachodnią a wschodnią Polską. Miejmy nadzieje, że projekt „Via Carpatia”, który ma biec wzdłuż całej granicy wschodniej zmniejszy dystans i pozwoli na swobodną komunikację pomiędzy południem Europy, a północą właśnie poprzez Polskę, co wpłynie dynamicznie na rozwój tej części naszego kraju.

Informacje dodatkowe

Sprawdź jaka jest cena masy asfaltowej – dowiedz się więcej o produktach budownictwa drogowego. Wejdź na stronę czd.com.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*