Cudzoziemcy ze wschodu w Warszawie. Gdzie znajdują zatrudnienie?

Warszawa jest, obok Wrocławia, najbardziej zróżnicowanym kulturowo i narodowościowo miastem w Polsce. Od lat 90. w mieście największą zagraniczną grupę narodowościową stanowili mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej, głównie z Wietnamu. Sytuacja zmieniła się wraz z liberalizacją przepisów wizowych do obywateli Ukrainy i niedawnego zwolnienia z obowiązku wizowego również przedstawicieli nacji białoruskiej, gruzińskiej, mołdawskiej i ormiańskiej.

Ile pracowników ze wschodu możemy tu spotkać?

W województwie mazowieckim mieszka już ok. 30 tysięcy osób pochodzenia ukraińskiego, ale w bardzo szybkim tempie przybywa również obywateli Białorusi. Warto przy tym zaznaczyć, że są to osoby mieszkające tam na podstawie pozwolenia na pobyt czasowy. Łącznie z osobami przebywającymi w Polsce na podstawie wiz, liczba ta może być nawet dwukrotnie większa. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że wśród tych obywateli państw Europy Wschodniej, którzy przyjeżdżają do Polski i podejmują pracę na podstawie wizy, istnieje duża rotacja. Tacy cudzoziemcy pracują najczęściej za pośrednictwem agencji zajmującej się wynajmem pracowników dla firm w całej Polsce.

Firma WorkBalance wskazuje, że Warszawa przyciąga przybyszów ze wschodu głównie ze względu na swoją wielkość i zróżnicowanie zatrudnienia. – Największe zapotrzebowanie na pracowników ze wschodu wykazują oczywiście największe ośrodki miejskie w Polsce, takie jak Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Wrocław, Opole, czy Poznań. Warszawa jest również jednym z odbiorców naszej agencji i, rzeczywiście, ze względu na wielkość aglomeracji, największa liczba pracowników kierowana jest właśnie tam – wyjaśnia Artur Zięba, pracownik HR firmy.

Gdzie Ukraińcy znajdują zatrudnienie w Warszawie?

komputer panelowyStruktura zatrudnienia cudzoziemców w stolicy nie odbiega od ogólnej struktury zatrudnienia w całym kraju. Wciąż duża liczba zatrudnionych to niewykwalifikowani pracownicy fizyczni, pracownicy magazynowi i produkcji, a także osoby pracujące w handlu. W ciągu ostatnich lat nastąpił jednak wzrost zatrudnienia specjalistów za zakresu budownictwa, elektryki, czy gastronomii.

Największa liczebność pracowników wymienionych wyżej sektorów ma związek przede wszystkim z najbardziej zauważalnymi brakami kadrowymi. Mniej licznie, ale coraz bardziej zauważalne, jest zatrudnienie obywateli krajów wschodnich w branżach wyspecjalizowanych: sektorze IT, służbie zdrowia, logistyce. Wzrost cudzoziemców z wyższym wykształceniem, podejmujących pracę wysoko opłacaną to poniekąd wynik tego, że są to absolwenci polskich uczelni. Takie osoby z większym prawdopodobieństwem osiedlą się w Polsce na stale, dlatego też raczej nie są zainteresowani pracą tymczasową.

Czy Warszawa jest dobrym miejscem do życia?

Pracownicy ze wschodu, którzy znajdują zatrudnienie w stolicy, są lepiej zintegrowani z resztą społeczeństwa, niż ci zamieszkujący mniejsze miejscowości. Duży wpływ na to ma wielokulturowość Warszawy i szeroka baza kulturalna. Plusem są także duże wydarzenia rozrywkowe, dostępne za darmo dla wszystkich mieszkańców. Duża część cudzoziemców pochodzących z państw wschodnich za pozytywną stronę życia w Warszawie uznaje także dobrą infrastrukturę, dostępność placówek medycznych, szkół i przedszkoli, sprawnie działającą komunikację miejską. Nasza stolica oceniana jest również jako miasto bezpieczne i tolerancyjne.

Niestety, problemem życia w Warszawie, z którym boryka się dużo osób, są relatywnie większe koszty życia, niż w innych częściach kraju. Ta niedogodność rekompensowana jest po części tym, że pracodawcy w tym mieście skłonni są zaproponować wyższe zarobki, zwłaszcza jeśli zatrudniane są osoby wysoko wykwalifikowane.

Opracowano z firmą https://skuteczni.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*