Dofinansowanie lub zwrot kosztów dojazdu do pracy

Osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów do pracy albo dofinansowanie od pracodawcy bądź ze środków Funduszu Pracy. W tym celu pracownik powinien złożyć stosowny wniosek o dokonywanie zwrotu kosztów dojazdu do pracy we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy.

Jak otrzymać zwrot za dojazdy z Urzędu Pracy?

Dofinansowanie albo zwrot koszów za dojazdy do pracy przysługuje osobie, która została skierowana do pracy przez urząd pracy, a jego pensja nie przekracza dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Pracownik musi również zamieszkiwać obszar, na którym występuje wysoki współczynnik bezrobocia. Ponadto, pracownik jest zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania odpowiednich dokumentów, takich jak zaświadczenie o zatrudnieniu, listę obecności, dokument przedstawiający dochód za dany miesiąc oraz bilety lub faktury potwierdzające poniesione wydatki na przejazd do pracy. Osoba wnioskująca może otrzymywać nawet przez 12 miesięcy zwrot 90% poniesionych kosztów. Dofinansowanie nie jest jednak przyznawane zawsze – można spotkać się z odmową w sytuacji, kiedy urząd pracy nie ma przeznaczonego na ten cel budżetu.

Jak otrzymać zwrot koszów za dojazdy do pracy od pracodawcy?

Zwrot kosztów dojazdu od pracodawcy jest świadczeniem dodatkowym, które zależy tylko i wyłącznie od woli pracodawcy. Świadczenie jest wtedy opodatkowane podatkiem od osób fizycznych. Prawo do otrzymania takiego dodatku powinno być określone w umowie o pracę lub w regulaminie wynagrodzenia, który obowiązuje w danym zakładzie. Inaczej wygląda kwestia zwrotu za dojazd w przypadku podróży służbowej. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek dokonać zwrotu kosztów dojazdu do miejsca docelowego oraz powrotu do firmy oddelegowanemu pracownikowi.
Niektóre grupy zawodowe mają zagwarantowany zwrot kosztów za dojazd do pracy na mocy ustawy i taki dodatek nie jest wtedy opodatkowany.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*