Dotacje na otwarcie firmy w Warszawie

Urząd Pracy m.st Warszawa udziela dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Ostatni nabór wniosków miał miejsce w październiku 2018 r. W roku 2019 dotacje powinny ponownie ruszyć w okolicach lutego. Informacje o aktualnych naborach można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Pracy w Warszawie, w sekcji gdzie publikowane są aktualności dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Możliwa do pozyskania kwota dotacji, w roku 2018 wynosiła 16 000,00 zł. Jest to mniej niż w większości innych miast, gdzie dofinansowanie sięga zwykle 20 000,00 zł (maksymalnie ok. 28 000,00 zł). Z uwagi na znaczne koszty prowadzenia firmy w Warszawie, jest to niezwykle mała kwota. Z tego względu w oparciu o dotacje, w Warszawie uruchamiane są głównie małe firmy usługowe, posiadające swoje siedziby w miejscu zamieszkania (firmy remontowe, usługi z zakresu fotografii okolicznościowej, projektowanie graficzne itp.).

Wnioski o dotacje mogą składać osoby bezrobotne, absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), oraz poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej z wyłączeniem osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, lub specjalny zasiłek opiekuńczy. W przypadku UP Warszawa, wnioski można składać jedynie w wyznaczonych terminach. Zwykle taki nabór jest ogłaszany 3-4 razy do roku i trwa ok. tygodnia.

Wymagane dokumenty to:

  1. Wniosek (pełniący również funkcję biznes planu)
  2. Załącznik nr 1 (tabela działań organizacyjnych)
  3. Załącznik nr 2 (analiza SWOT)
  4. Załącznik nr 3 (rachunek zysków i strat na okres 1 roku)
  5. Załącznik nr 4 (plan inwestycyjny)
  6. Załącznik nr 5 (formularz o pomocy de minimis)

Wzory tych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Pracy.

Środki z dotacji mogą być wydatkowane na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty). Zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty). Reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty). Zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu (do 20% wnioskowanej kwoty). Dodatkowo 10% kwoty dotacji można przeznaczyć na pomoc prawną, doradztwo i konsultację (z wyłączaniem kosztów przygotowania biznes planu i wniosku związanego z dofinasowaniem).

e-commerceZgodnie z regulaminem Urzędu Pracy, dotacji nie można przeznaczyć na zakup pojazdów, kasy fiskalnej, oraz kosztów transportu rzeczy kupionych z dofinansowania. Dotacji z UP Warszawa, nie można również przeznaczyć na bieżące koszty funkcjonowania firmy (czynsze, paliwo, OC samochodu, wynagrodzenia, ZUS etc.)

Wniosek i załączniki należy wypełnić komputerowo, korzystając z czcionki Times New Roman, 12 pkt, interlinia pojedyncza. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie dokumentów, dopuszcza się jednak dodawanie stron oraz wierszy wynikające z większej objętości treści. Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami musi być zszyty. Załączniki w formie kserokopii należy dodatkowo parafować. We wzór takiego gotowego wniosku i biznes planu o dotacje z UP Warszawa, można zaopatrzyć się tutaj: wzór biznes planu

Dotacji nie udziela się na działalność rolniczą, sezonową, handel prowadzony na straganach lub targowiskach bez punktu stacjonarnego, oraz usługi taksówkarskie. Bezwzględnym wymogiem jest, aby firma uruchomiona przez bezrobotnego, była zlokalizowana na terenie Warszawy (dotyczy to zarówno siedziby, jak i miejsca wykonywania działalności).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*