Jak stworzyć idealne warunki pracy?

Pojęcie warunków pracy ma dosyć szeroki zakres a zarazem specyficzny wymiar. Wynika to z faktu, że dotyczy to z jednej strony uwarunkowań formalnych, materialnych, regulowanych przez Kodeks Pracy czy też wewnętrzne regulaminy pracodawcy, z drugiej zaś determinowane jest specyfiką danej branży, charakteru wykonywanej pracy, zmianami cywilizacyjno-pokoleniowymi.

Warunki pracy w świetle przepisów prawa

Prawo normalizuje warunki pracy, ale tylko w ich minimalnym zakresie. Oznacza to, że pewne normy funkcjonują, ale należy je traktować jako absolutnie sine qua non. Dotyczy to przede wszystkim obowiązku pracodawcy do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a co za tym idzie – odpowiedniego reagowania na ich zmianę jak również wdrożenia wewnętrznych procedur zmierzających do eliminowania potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń, wypadków, itp.

Kolejnym wymogiem wynikającym z zapewnienia odpowiednich warunków pracy jest chociażby zapewnienie wody w okresie letnim, gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż 25 stopni Celsjusza, a w pomieszczeniach sięga co najmniej 28 stopni.

Bardziej szczegółowe regulacje prawne dotyczą też m.in. czasu pracy, oświetlenia i temperatury panującej w pomieszczeniach, stopnia wilgotności, zatrudniania osób niepełnoletnich, niepełnosprawnych, pracy w szkodliwych warunkach dla zdrowia oraz wielu innych specjalistycznych obszarów.

Sprawdź też serwis Jobtime.pl, gdzie znajdziesz inne porady dla pracodawców.

Wyzwania dla pracodawców

Nowoczesny pracodawca, który ma rozwinięte kompetencje w zakresie Human Resources (HR), ma jednak jeszcze o wiele bardziej złożoną sytuację a tym samym szerzej rozbudowane zadania w zakresie regulowania warunków pracy.

Wynika to z dynamicznych zmian jakie zachodzą na samym rynku pracy. Zdecydowanie od kilku lat mamy do czynienia ze zjawiskiem określanym jako rynek pracownika. Jest to nazwa dosyć dyskusyjna, pokazuje jednak, że to pracownik ma przewagę w dyktowaniu oczekiwań co do warunków, w jakich będzie wykonywał swoje obowiązki. Z drugiej strony, gdyby jednak szerzej spojrzeć na to zjawisko, wynikać może jednak ono nie z relacji popytowo-podażowych na pracowniczej arenie, lecz ze zmian cywilizacyjno-pokoleniowych.

Nowe pokolenia pracowników

Otóż, na rynek pracy od ponad dekady dochodzą nowe pokolenia pracowników, diametralnie różne jeśli chodzi o stosunek do pracy, jaki reprezentowali ich rodzice czy dziadkowie. Odchodzi się od traktowania pracy jako miejsca, gdzie należy pracować możliwie długo, niekiedy i wyrabiając nadgodziny.

Nowe pokolenia wprowadzają do zakładów pracy life balance, z którego korzystają również i starsi stażem pracownicy. Stanowi to nie lada wyzwanie dla pracodawców, aby stworzyć takie warunki pracy, które utrzymają pracownika jak najdłużej, zapewniając jednocześnie jego zadowolenie, które następnie przełoży się na dobre wyniki i satysfakcjonującą efektywność pracy.

Benefity pozapłacowe

Dlatego pojawiają się coraz bardziej rozbudowane systemy benefitów pozapłacowych, których zadaniem jest m.in. polepszanie szeroko rozumianych warunków pracy. Zatrudniani są konsultanci jak chociażby HR Business Partnerzy, którzy tworzą odpowiednio przyjazne i profesjonalne środowiska pracy.

Przyjazne warunki pracy komunikowane są już nawet na etapie procesu rekrutacji czy składania CV, który staje się możliwie bezstresowy, interaktywny, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych.

Rozwój kariery, a w szczególności rozwój osobisty pracownika, ma być po prostu miły, zrównoważony i uczciwy. Pomagają w tym także takie rozwiązania jak karty przedpłacone na wyżywienie, karty podarunkowe, abonamenty na prywatną opiekę medyczną czy dające możliwość bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych. To także elastyczne godziny pracy, krótsze robocze dni w piątki, i owocowe poniedziałki.

Właściwe warunki pracy to już nie tylko biuro. Epidemia COVID sprawiła, że wiele osób wykonuje pracę w swoich domach. Odpowiedzialni pracodawcy zapewniają swoim pracownikom zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej czy też deklarują pomoc w wyposażeniu domowego biura.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*