Jak stygmatyzacja uzależnień wpływa na podjęcie decyzji o ich leczeniu?

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu walki z uzależnieniem jest niezwykle trudne. Wymaga od chorego walki z samym sobą, który w sytuacjach kryzysowych czy w trakcie występowania zespołu abstynencyjnego potrzebuje ogromnego wsparcia – niekiedy także farmakologicznego, aby wytrwać w postanowieniu. Niestety uzależnieni od alkoholu, gdy otwarcie przyznają się do swojego problemu, zamiast słów otuchy i faktycznej pomocy zwykle otrzymują dyskredytujące komentarze. Przez społeczeństwo osoby dotknięte nałogiem naznaczone są piętnem – przypisuje się im słabą wolę, lenistwo i wiele innych krzywdzących cech. Te stygmatyzujące komentarze pogarszają stan psychiczny chorego, co w konsekwencji może doprowadzić do tragicznej w skutkach rezygnacji z leczenia uzależnienia.

Stygmatyzacja a negatywny wpływ na psychikę chorego

Pojęcie stygmatyzacji, w dużym uproszczeniu, wiąże się z niespełnieniem oczekiwań ogółu, człowiek stygmatyzowany nie realizuje jakiejś społecznie akceptowanej normy, co powoduje wyolbrzymioną i zwykle negatywną reakcję danego społeczeństwa. W przypadku alkoholizmu „nieakceptowalna” jest ogromna trudność wytrwania w trzeźwości oraz uwidocznienie uzależnienia – dopiero ta widoczna jego odsłona przeszkadza społeczności. Osoby uzależnione od alkoholu naznaczone piętnem spotykają się z brakiem społecznej akceptacji i marginalizacją. Stygmatyzowani są nie tylko przez środowisko, w którym żyją, ale nawet przez osoby zatrudnione w systemie opieki zdrowotnej. Wyjątkiem są w tej kwestii ośrodki leczenia uzależnień, takie jak ośrodek odwykowy Medjol, których pracownicy podchodzą do chorego z wyrozumiałością i należną troską.

Jak rzutuje to na decyzję uzależnionego o podjęciu leczenia?

Nie budzi więc zbytniego zaskoczenia fakt,  że tak niewiele osób ostatecznie decyduje się na terapię. Rezygnacja z leczenia często motywowana jest owymi dyskredytującymi komentarzami, jakie kierowane są w stronę osoby uzależnionej, oprócz oczywiście trudności, które musi przejść podczas samego procesu leczenia alkoholizmu. Warto jednak zaznaczyć, że terapia w ośrodku zamkniętym jest najskuteczniejszą metodą na wyjście z nałogu. Dla mieszkańców okolic stolicy dostępna jest terapia alkoholowa w Warszawie, lecz ośrodki leczenia uzależnień w Polsce rozmieszczone są także w innych miastach.

Osoby dotknięte chorobą alkoholową nie są więc pozostawione same sobie. Ośrodki leczenia zajmujące się pomocą w wychodzeniu z nałogu, podchodzą do każdego pacjenta indywidualnie, z należytym szacunkiem i przede wszystkim pozytywnym stosunkiem, niezależnie od stopnia i rodzaju nałogu. Należy pamiętać o tym, że osoba chora potrzebuje stałej opieki i wsparcia, aby łatwiej było jej wytrwać w postanowieniu o walce z tym trudnym nałogiem. Priorytetem społeczeństwa powinno być zachęcanie do życia w trzeźwości, nie zaś odstraszanie od tej decyzji.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*