Jak uniknąć alimentów?

Rozwód nie oznacza jedynie rozstania małżonków. Często takim sprawom towarzyszą inne rozstrzygnięcia, jak chociażby określenie, któremu z rodziców powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz określenie wysokości alimentów. Alimenty to jedna z największych batalii, które niejednokrotnie toczą małżonkowie.

Jednak alimenty nie tylko mogą być rozstrzygnięte w wyroku rozwodowym. Z uwagi na ich szczególny charakter, mogą być także orzeczone wyrokiem w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie byli małżeństwem. Często prawnicy słyszą od klientów pytanie, czy można nie płacić alimentów na dzieci? Okazuje się, że nie jest to możliwe.

Obowiązek alimentacyjny – utrzymanie konieczne dla dziecka

Faktem jest, że w zdecydowanej większości po rozstaniu rodziców dziecko pozostaje przy matce. Ojciec zaś zobowiązany jest do płacenia na jego rzecz określonej kwoty. Jest to jego wkład w utrzymanie i wychowanie dziecka. Co ważne, obowiązek alimentacyjny ciąży na obojgu rodziców. Z tej racji, że jedno z rodziców nie mieszka z dzieckiem i nie czyni osobistych starań o jego byt, powinno poprzez alimenty niejako uzupełniać ten brak. Przepisy mówią wprost, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samo.

Oznacza to, że rodzic wobec dziecka ma obowiązek płacenia alimentów, gdy nie jest ono w stanie utrzymać się samo. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania. Są to jednak niezmiernie rzadkie przypadki. Istotne jest, że od obowiązku alimentacyjnego, a wobec tego i alimentów na rzecz małoletniego dziecka nie można się uchylić całkowicie. Rodzice są zobowiązani dzielić się z nimi nawet najmniejszymi dochodami.

Jak uniknąć alimentów?

Co do zasady nie ma możliwości, aby uniknąć płacenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka. Przepisy jednak nie mówią wprost, kiedy taki obowiązek przestaje istnieć. Niektórzy rodzice uznają, iż ukończenie przez dziecko 18 roku życia kończy jego obowiązek płacenia alimentów. Okazuje się, że nie jest to do końca prawda. Okolicznością, która może uzasadniać wygaśnięcie obowiązku płacenia świadczenia alimentacyjnego, nie jest określony wiek dziecka uprawnionego do alimentacji. Mówi o tym art. 133 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań, aby się usamodzielnić.

Pierwsza sytuacja może mieć miejsce, gdy rodzic z przyczyn niezależnych od siebie nie może wywiązać się ze swego obowiązku, bo np. stracił pracę lub uzyskuje zarobki niepozwalające mu na utrzymanie konieczne. Z drugą sytuacją mamy do czynienia, gdy pełnoletnie dziecko przestało się kształcić, porzuciło szkołę i nie podjęło zatrudnienia, aby się utrzymać. W takich sytuacjach możliwe jest uniknięcie płacenia alimentów. Jednak rodzic, który jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, nie może po prostu przestać je płacić. Powinien złożyć pozew do sądu o uchylenie alimentów lub ich zmniejszenie. Sąd w wyroku powinien ocenić czy faktycznie żądanie jest uzasadnione, roszczenie realne i orzec zgodnie z przepisami prawa.

Sprawy o alimenty tak jak i o rozwód należą do niezwykle trudnych. Dlatego warto mieć dobrego prawnika od spraw rodzinnych w Warszawie, który ma doświadczenie i praktykę w prowadzeniu takich spraw. Dzięki jego pomocy możemy uniknąć zbędnych komplikacji podczas postępowania o alimenty i rozwód.

Dlaczego potrzebujesz contact center w chmurze?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*