Konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika

Choć przypadki porzucenia pracy przez pracownika zdarzają się rzadko, jednak część pracodawców może zetknąć się z taką formą rozwiązania stosunku zatrudnienia. Sytuacje porzucenia swojego dotychczasowego zatrudnienia mają często miejsce w okresie wakacyjnym, kiedy część osób decyduje się odpowiedzieć na oferty pracy za granicą. Jakie mogą być konsekwencje takiego postępowania dla pracownika?

Jak definiowane jest prawnie porzucenie pracy?

W Kodeksie pracy nie ma definicji porzucenia pracy, bowiem przepisy nie przewidują tego typu sposobu rozwiązania umowy. Kwestie takie są więc na ogół rozstrzygane sądownie. W dotychczasowych wyrokach za porzucenie pracy uznawane było uchylanie się od wykonywania jej, czyli niewykonywanie bez wcześniejszego rozwiązania umowy, zgodnie z zachowaniem okresów wypowiedzenia przewidzianych przez kp. Porzuceniem pracy może być również niestawienie się w firmie, bez wcześniejszego wyjaśnienia z obowiązującym wyprzedzeniem.

Jakie są konsekwencje porzucenia pracy dla pracownika?

Jeżeli pracownik znajdując ciekawsze oferty pracy, zdecyduje się porzucić dotychczasowe zatrudnienie, może być sądownie pozwany przez pracodawcę domagającego się odszkodowania. Zostanie ono zasądzone, jeśli pracodawca udowodni, że w wyniku porzucenia pracy przez pracownika został narażony na straty materialne, spowodowane np. długim szukaniem jego zastępcy. Dotyczą tego przepisy kp mówiące o odpowiedzialności materialnej pracownika.

Porzucenie pracy jest również uznawane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Może być więc, zgodnie z art. 52 kp, stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w trybie dyscyplinarnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jakie są inne obowiązki i prawa pracowników względem pracodawców – sprawdź na portalu Pracuj.pl, gdzie znajdziesz także atrakcyjne oferty pracy przygotowane zgodnie z Twoimi oczekiwaniami zawodowymi.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*