Nowy przedmiot w szkole…?

Nie w całej Polsce, ale w jednej ze szkół w województwie mazowieckim, wprowadzono nowy przedmiot pod nazwą: Religia – udział we mszy św. Jeśli nie jest to pomyłka, to z tego przedmiotu trzeba “rozliczać” wszystkich uczniów, a to z kolei koliduje z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, jak i z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w której zapisano wolność sumienia i wyznania. Dziwne? A czy Konstytucja jest dziwna? Kierownik biura prasowego Urzędu Miasta Ostrołęki Piotr Potulski mówi, że nie można oceniać uczniów, w uczestnictwie w praktykach religijnych. To po prostu nie zgadza się z w/w przepisami. Lecz, jeśli ten przedmiot rzeczywiście istnieje, to należało by z niego oceniać. To z kolei będzie niezgodne z Konstytucją. A więc ktoś, kto wprowadził takowy przedmiot do rzeczonej szkoły, to zarówno nie zna przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz samej Konstytucji. Dlaczego zatem wprowadza swoje “rewelacje” do szkoły?

Zdjęcie: https://warszawawpigulce.pl/

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*