Systemy filtrujące wykorzystujące sita łukowe

sita łukowe

Systemy przesiewaczy wykorzystujących sita łukowe to przesiewacze dynamiczne odwadniające i klasyfikujące, mimo że nie zawierają elementów poruszanych mechanicznie. Najczęściej stosowany i instalowany system składa się z nieruchomej obudowy wyposażonej we wklęsłe szczelinowe sita łukowe. Systemy zostały opracowane specjalnie do oddzielania materiałów stałych od ścieków procesowych lub ścieków i zapewniają optymalne wyniki przy niskich kosztach.

Materiał podawany jest bezciśnieniowo albo przez wykorzystanie grawitacji i wysokości statycznej, albo przez zewnętrzną pompę szlamową. Zawiesina podawana jest do komory podającej tak, aby zapewnić równomierny załadunek na całej szerokości sita łukowego. Otwory szczelinowe sita biegnące w poprzek kierunku transportu oddzielają ciecz od ciał stałych. Ciała stałe, które są mniejsze niż połowa szerokości szczeliny, przechodzą wraz z wodą do odpływu, w ten sposób klasyfikując materiały. Odwodnione ciało stałe jest odprowadzane na końcu zakrzywionego sita. Zakrzywione systemy sit i tkaniny sitowe są w większości produkowane ze stali nierdzewnej typu 1.4301, ale w razie potrzeby mogą być również wytwarzane z materiału 1.4571.

Sita łukowe i ich zalety

Maszyny filtrujące i klasyfikujące, w których stosowane są sita łukowe, charakteryzują się następującymi zaletami:

  • Wysoka przepustowość, która nawet przy ciągłej pracy pozostaje niezmieniona dzięki działaniu samooczyszczającemu lub urządzeniu czyszczącemu.
  • Wysoka dokładność oddzielania ze względu na niezależność od ciężaru właściwego ciał stałych i roztworu – w przeciwieństwie do klasyfikacji przepływu.
  • Niskie koszty instalacji dzięki niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce ze względu na kompaktową konstrukcję w połączeniu z wysoką wydajnością właściwą.
  • Niskie koszty eksploatacji dzięki bezobsługowej eksploatacji dzięki niestosowaniu części poruszanych mechanicznie.

Sita łukowe – zachowanie operacyjne i właściwości mechaniczne

Profilowane pręty ekranu szczelinowego, w które wyposażone są sita łukowe, są ułożone równolegle do zakrzywionego poziomu ekranu. Te sita można łatwo wymienić i są dobierane pod kątem szerokości szczeliny (od 0,05 do 2 mm), w zależności od wymagań. Ze względu na identyczny promień krzywizny i identyczną długość ekranu, sita łukowe mogą być odwracane i przez to dłużej używane.

Do podawania zawiesiny, która ma być odwodniona lub sklasyfikowana, jednostka wyposażona jest w obudowę wlotową. Skrzynka zbiorcza z podporami w dolnej części obudowy służy do odprowadzania odsianej materii, natomiast odwodnione ciała stałe opadają samoczynnie na całej szerokości na końcu tkaniny sitowej.

Normalnie zakrzywione sita są obsługiwane bezciśnieniowo lub materiał jest na nie podawany grawitacyjnie. Przy pracy bezciśnieniowej obudowa wlotowa jest wyposażona w jazy przelewowe lub dysze szczelinowe do podawania. Samoistnie elastyczna klapka umożliwia automatyczną regulację ilości w najprostszy możliwy sposób.

W szczególnych przypadkach (np. przy dużej lepkości zawiesiny) stosowane są wersje z obudową ciśnieniową, z dyszami szczelinowymi lub okrągłymi używanymi do zasilania zawiesiny. Ze względu na specjalny sposób działania sita łukowe są uniwersalnymi urządzeniami klasyfikującymi i odwadniającymi. Dzięki temu może być stosowany praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Do wstępnego zagęszczania wszelkiego rodzaju zawiesin sita łukowe są niezwykle ekonomicznym etapem wstępnym do wirówek i suszarek. Znaczny potencjał oszczędności wynika z usuwania krystalicznych lub włóknistych ciał stałych ze ścieków operacyjnych lub ścieków lub odzyskiwania materiałów nadających się do recyklingu z mediów wodnych.

W zależności od urządzeń zasilających zawiesina doprowadzona do sita jest prowadzona w strumieniu stycznym do górnej części zakrzywionej tkaniny sitowej za pomocą przelewu lub za pomocą dysz. Gdy tkanina sitowa przepływa, warstwa graniczna taśmy przepływowej jest odchylana przez powstały kąt uderzenia pomiędzy prętami profilowymi i przechodzi przez otwory szczelinowe.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*