Urlopy pracownicze dla rodziców

Z jakich możliwości mogą skorzystać rodzice nowonarodzonego lub też nieco starszego dziecka? Czy trzeba wykorzystywać urlop wypoczynkowy, by spędzić czas z maluszkiem? Podpowiadamy z jakich rodzajów urlopów mogą skorzystać zapracowani rodzice.

Dni wolne na dziecko

Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które nie ukończyło 14. roku życia – możesz w roku kalendarzowym skorzystać z dwóch dni wolnego w ramach opieki nad dzieckiem.

Urlop macierzyński

Kobiety, które w trakcie swojego zatrudnienia urodziły dziecko, mają prawo do urlopu macierzyńskiego. Urlop udzielany świeżo upieczonym mamom jest w pełni płatny jak podczas normalnego toku pracy, a wynagrodzenie wypłaca ZUS.
Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych podczas porodu:

w przypadku jednego dziecka podstawowa część urlopu wynosi 20 tygodni,
a w przypadku bliźniąt czy trojaczków – od 31 do 37 tygodni.

Po wykorzystaniu przez matkę minimum 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, może ona przekazać pozostałą jego część ojcu dzieci – jest to tzw. urlop tacierzyński. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest zobowiązany do przywrócenia pracownika na wcześniej wykonywane stanowisko.

Urlop tacierzyński

Ojciec dziecka może skorzystać z twz. tacierzyńskiego, gdy matka dziecka nie chce lub nie może wykorzystać w całości przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Pracownik przebywający na urlopie tacierzyńskim otrzymuje pełne wynagrodzenie wypłacane przez ZUS.

Urlop ojcowski

Portal dla rodzicówJeśli jesteś tatą dziecka, które nie ukończyło 24. miesiąca życia – możesz skorzystać z urlopu ojcowskiego. W tym celu, na tydzień przed planowanym urlopem, składa się odpowiedni wniosek do pracodawcy wraz ze skróconym aktem odpisu urodzenia dziecka.
Urlop ojcowski może trwać nieprzerwanie przez 14 dni lub zostać podzielony na dwie części. Podczas tego okresu pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie, a po jego zakończeniu wraca do wcześniej wykonywanych obowiązków.

Urlop rodzicielski

Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego, który należy wykorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Z tego przywileju mogą skorzystać oboje rodzice. Całkowity wymiar urlopu uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu:

do 32 tygodni – w przypadku narodzin jednego dziecka
lub do 34 tygodni – gdy podczas porodu na świat przyszły bliźnięta lub trojaczki.

Urlop rodzicielski jest pełnopłatny i wypłacany przez ZUS.

Urlop wychowawczy

Urlop bezpłatny przysługuje pracownikom zatrudnionym w danym miejscu pracy dłużej niż 6 miesięcy. Jest on bezpłatny, udzielany na wniosek pracownika i może trwać nawet do 3 lat. Na każde dziecko przysługuje osobny urlop wychowawczy.
W trakcie trwania urlopu wychowawczego pracodawca nie może zwolnić osoby zatrudnionej, a po wykorzystaniu przysługujących dni wolnych pracownika przywraca się na wcześniej pełnione przez niego stanowisko pracy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*