Wypadek przy pracy – jak powinien zachować się pracodawca?

Osoba, która uległa wypadkowi w czasie wykonywania służbowych obowiązków powinna niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji swojego pracodawcę, o ile jej stan na to pozwala. Zwierzchnik musi wykonać szereg czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

Co jest uznane za wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie nagłe, wywołane zewnętrzną przyczyną, którego skutkiem jest uraz albo śmierć, następujące w związku z pracą. Do takiego wypadku musi dość podczas wykonywania codziennych czynności albo poleceń pracodawcy. Wypadek podczas czynności wykonywanych bez wyraźnego polecenia zwierzchnika, ale związanych z codziennymi obowiązkami, a także w drodze do pracy czy w podróży służbowej również zaliczane są jako wypadek przy pracy.

Czynności związane z wypadkiem przy pracy

Kiedy pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania czynności służbowych, pracodawca powinien wykonać szereg niezbędnych czynności. Zwierzchnik musi przede wszystkim wyeliminować albo ograniczyć zagrożenie, udzielając pierwszej pomocy. Do jego zadań należy również ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz zastosowanie właściwych środków zaradczych na przyszłość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to trzeba niezwłocznie wezwać służby ratunkowe i nie dopuszczać osób niepowołanych do miejsca zdarzenia. Jeśli w wyniku wypadku przy pracy, pracownik poniósł śmierć, to firma musi zgłosić ten fakt do okręgowego inspektora pracy oraz do prokuratury. Jeżeli nie ma ofiar śmiertelnych, to przyczyny zdarzenia powinny zostać zbadane przez zespół powypadkowy, powołany przez pracodawcę. W takim zespole musi się znaleźć pracownik służby BHP oraz inspektor pracy. Zespół zbiera dokumentacje i przeprowadza oględziny miejsca wypadku, a także przesłuchuje poszkodowanego i ewentualnych świadków. Następnie sporządzony zostaje protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, który upoważnia pracownika do ubiegania się o odszkodowanie z ZUS – u.

Polecamy:
Odkup odszkodowania OC – środki na usunięcie strat po kolizji

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*