Ciągły rozwój kompetencji menadżerskich to podstawa

Z całą pewnością nie każdy nadaje się do piastowania stanowiska menadżera. Oprócz predyspozycji do bycia liderem konieczne jest posiadanie również odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Nawet menadżerowie, którzy zdobyli wiedzę już kilkanaście lat temu, nie mogą osiadać na przysłowiowych laurach. Zaprzestanie nauki nie tylko nie pozwoli na postawienie następnego kroku, ale wręcz przyczynia się do cofania się. Jak zatem rozwijać najważniejsze kompetencje menadżerskie?

Ciągły rozwój kompetencji menadżerskich to podstawa

Osoba chcąca zostać liderem powinna zdobywać niezbędne umiejętności oraz kształtować je przez całe swoje życie. Z całą pewnością menadżer powinien budować kompetencje techniczne, konceptualne i międzyludzkie. Od tych osób wymaga się bycia gotowym do ciągłego uczenia się – zarówno odkrywania swoich mocnych stron i pracowania nad tymi słabszymi, jak również dokonywania zmian, radzenia sobie z e stresem i panowania nad emocjami. Oprócz rozwoju tzw. kompetencji twardych, konieczny stał się także rozwój kompetencji miękkich i empatii. Zarządzanie personelem, nadzorowanie, motywowanie, organizowanie i zarządzanie budżetem to jedno, ale konieczne są także posiadanie kompetencji związanych z budowaniem relacji i zarządzaniem doświadczeniem w związku z tak ogromnym rozwojem technologicznym.

Niezależnie od wysokości swojego stanowiska, menadżer powinien wytyczać sobie kierunki rozwoju, jednoczyć ludzi wokół celu, motywować i inspirować, zabierać doświadczenia i wyciągać z nich wnioski, stale zbierać informacje zwrotne oraz analizować swoje zachowania, postawy i wyznawane wartości. Konieczne jest także pielęgnowanie relacji ze swoim mentorem i regularne dokonywanie samooceny.

Ciągłe zdobywanie wiedzy i szkolenia managerskie

Dobry menadżer cały czas powinien szukać okazji do nauki. Kolejne szczeble kariery zawodowej wymagają wręcz dalszego rozwoju. Jest wiele sposobów na naukę i poszerzanie swoich menadżerskich kompetencji. Warto zatem podejmować się nowych wyzwań, które wręcz wymuszą poszerzenie swojej wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. To właśnie menadżerowie dążący do samodzielnego rozwoju mogą liczyć na osiągnięcie pożądanego sukcesu i na kierowanie swoją karierą zgodnie z wytyczonymi celami. Im większy zakres kompetencji i wyższa pozycja, tym na większy autorytet można liczyć oraz na awans i podwyżkę.

Nawet będąc na szczycie, należy nadal się uczyć. Wraz z osiągnięciem jednego z najwyższych stanowisk nie kończy się konieczność uczenia się. Jak najbardziej warto uczestniczyć w różnego typu kursach i szkoleniach, które pozwolą na jeszcze wyższe wspięcie się po szczeblach swojej kariery. Szkolenia dla menedżerów same w sobie są też formą nagrody i wyróżnienia dla pracownika. Uczestnictwo w nich daje możliwość zaspokojenia potrzeb samorealizacji i budowania ścieżki rozwoju zawodowego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*