Czym objawia się brak profesjonalizmu w pracy?

Brak profesjonalizmu objawiać się może w najróżniejszy sposób. Od traktowania po macoszemu swoich obowiązków, przez podejście do szefostwa, aż po stosunek do innych współpracowników. W ekstremalnych przypadkach może sprawić, iż zawiśnie nad nami widmo zwolnienia.

Nieodpowiedni strój oraz spóźnialstwo a praca

Strój niedostosowany do pełnionych przez nas obowiązków oraz ustawiczne spóźnianie się do pracy to jedne z najczęstszych objawów braku profesjonalizmu. Te z pozoru nic nieznaczące symptomy wskazują na nasz stosunek do zajmowanego stanowiska. Im jest on gorszy, tym współpracownicy, szefostwo, a nawet klienci mogą to łatwiej zauważyć. Szczególnie jest to widoczne w zawodach, w których istnieje stały kontakt z klientem.

Brak szacunku

Brak szacunku do współpracowników bądź szefostwa może objawiać się w podejściu do pełnionych przez nas obowiązków w pracy bądź zwracaniu się w lekceważący sposób. O ile nasi koledzy mogą machnąć na to ręką, w przypadku kierownictwa bądź szefostwa może skończyć się to naganą lub reprymendą. Tego typu zachowania uwidaczniają się szczególnie w sytuacjach kryzysowych bądź przy delegowaniu nowych obowiązków.

Brak rozwoju

Nierozwijanie się bądź nieposiadanie chociażby planów rozwojowych bardzo często jest objawem braku profesjonalizmu. Uwidacznia się ono podczas zderzenia z najnowszą wiedzą branżową lub przy spotkaniu z lepiej wykwalifikowanymi osobami. Brak rozwoju najczęściej jest skutkiem lenistwa i utknięciem na danym stanowisku, błędnie nazywanym „stabilizacją życiową”.

Nieodpowiedni sposób wyrażania się

Bełkotliwy język, gwara bądź duże nasycenie mowy przekleństwami świadczą nie tylko o braku profesjonalizmu, ale i kulturze człowieka. Język ubogi, pełen sprośnych aluzji nie przystaje do większości stanowisk na obecnym rynku pracy. Powinni się go wystrzegać wszyscy, którzy chcą być uznawani za kompetentnych, wykształconych i odpowiednich do pełnienia danych obowiązków.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*