Studia podyplomowe Zamówienia publiczne w Warszawie!

Zapraszamy do odkrycia możliwości rozwoju zawodowego poprzez studia podyplomowe Zamówienia Publiczne w Warszawie. Ten artykuł pokaże Wam, dlaczego oferta UTH jest atrakcyjna dla wszystkich tych, którzy chcą zdobyć wysokie kwalifikacje w tym kluczowym elemencie finansów publicznych!

Zamówienia publiczne – studia a rynek pracy?

Te studia podyplomowe w Warszawie zostały uruchomione w odpowiedzi na braki wśród wysoko wykwalifikowanych pracowników na polskim rynku pracy. Szczególnie w obszarze specjalistów ds. zamówień publicznych. Ponieważ to jeszcze stosunkowo nowe stanowisko, zapotrzebowanie na ekspertów w organizacjach wciąż przewyższa liczbę osób dostępnych w naszym państwie. W końcu, aby skutecznie zarządzać funduszami w instytucjach sektora finansów publicznych, niezbędne jest właściwe zrozumienie procedur wydatkowania środków publicznych. Dlatego zdobycie przez Waszych obecnych pracowników umiejętności związanych z zamówieniami publicznymi poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych w Warszawie może znacząco zwiększyć szanse firmy na podpisanie nowych umów lub kontraktów z zewnętrznymi przedsiębiorstwami.

Zamówienia publiczne – studia dla kogo?

Studia podyplomowe Zamówienia publiczne kierowane są do osób posiadających już wyższe wykształcenie. Jak i do tych z Was, którzy dążą do poszerzenia lub pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów ogólnych polskiej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Program obejmuje zagadnienia związane z procedurami i postępowaniami dotyczącymi udzielania zamówień zgodnie z PZP oraz środkami ochrony prawnej stosowanymi w ramach tych przepisów. Adresowane są także do wszystkich osób zaangażowanych w obsługę zamówień publicznych, oferując kompleksową wiedzę. Stąd aktualni m.in.:

  • pracownicy administracji rządowej i samorządowej,
  • przedsiębiorcy z obszaru budowlanego, farmaceutycznego, medycznego, IT,
  • podmioty starające się o otrzymanie funduszy unijnych,
  • kontrolerzy zajmujący się nadzorem wydatków środków publicznych,

mogę świetnie odnaleźć się na tym kierunku studiów podyplomowych.

Zamówienia publiczne – studia podyplomowe na UTH w Warszawie!

Program zajęć na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie został opracowany tak, aby dostarczyć najbardziej wartościowej i kompleksowej wiedzy dla studentów, którzy chcą zdobyć kompetencje z przygotowania m.in.:

  • dokumentacji przetargowej,
  • regulaminów wewnętrznych,
  • zapytań ofertowych,
  • dokumentów składanych przez wykonawców.

Największym atutem tego kierunku są wykładowcy – praktycy w dziedzinie zamówień publicznych. Pozwala to na prezentację realnych sytuacji z życia zawodowego, obok teorii i przepisów. Co więcej, wiedza kadry dydaktycznej jest na bieżąco aktualizowana o nowelizacje orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów Powszechnych i o opinie prawne, i stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych. Zatem, jak sami widzicie, studia te nie tylko usystematyzują posiadane już przez Was wiadomości, ale także będą stanowić solidną podstawę do dalszego rozwoju i doskonalenia zawodowego!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*