Warunki zmiany obowiązków pracownika

Pracownik może zetknąć się z sytuacją, w której pracodawca powierzy mu inne obowiązki niż zapisane w jego umowie o pracę. Zgodnie z art. 42 § 2 Kodeksu pracy, tego typu zmiana dotychczas wykonywanych obowiązków może być dokonana w czterech przypadkach. Warto wiedzieć, jakie są ich warunki.

Uzasadniona potrzeba pracodawcy

Polecenie wykonywania innej pracy może zgodnie z przepisami prawa wynikać z uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego powinna ona dotyczyć zakładu jako całości, a nie poszczególnych jednostek organizacyjnych, a więc wynikać np. z reorganizacji, wahań w zatrudnieniu lub konieczności zastępstwa za innego pracownika.

Kwalifikacje zawodowe pracownika

Powierzenie pracownikowi innych obowiązków musi być zgodne z jego kwalifikacjami zawodowymi. Nie można więc zlecać mu pracy, której nie potrafi wykonać, uwłaczającej mu czy nieodpowiadającej jego wykształceniu i stażowi.

Odpowiednie wynagrodzenie

Wynagrodzenie pracownika na innym stanowisku niż do tej pory musi pozostać na tym samym poziomie, nawet jeśli inni pracownicy na takich samych stanowiskach otrzymują niższą pensję.

Charakter czasowy innych obowiązków

Powierzenie pracownikowi innej pracy niż zapisana w jego umowie musi mieć charakter ograniczony czasowo i nie przekraczać łącznie 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Jeżeli oferty pracy innej niż do tej pory zostaną złożone pracownikowi na przełomie roku kalendarzowego, wówczas okres jej wykonywania może natomiast trwać łącznie 6 miesięcy. Przekroczenie 3 miesięcy wykonywania innej pracy skutkuje koniecznością wypłacanie pracownikowi odszkodowania. Jeżeli natomiast pracodawca chce, aby pracownik nadal wykonywał powierzone mu obowiązki musi zastosować tryb wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy.

Więcej informacji na temat praw i obowiązków pracownika znajdziesz na stronach Pracuj.pl – największego portalu z ofertami pracy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*